Om Åben Skole

Underviser i racerløb viser eleverne en motor i Åben Skole forløbet
Med Åben Skole kobles skolen med virkeligheden. Det sker gennem lærerige samarbejder med omverden, hvor det omgivende samfund kommer til skolen eller undervisningen flyttes ud af klasselokalet.

Koncept

Åben skole betyder, at skolerne samarbejder med det omgivende samfund og inddrager omverdenen på en måde, der understøtter elevernes læring, trivsel og motivation. Det er med til at give en varieret skoledag og udfordre den enkelte elevs faglige niveau.

Aktiviteterne tilrettelægges, så de tager udgangspunkt i folkeskolens formål og fagenes mål. Forløbene skal derfor ikke tænkes som et ekstra projekt, men som et middel til en mere varieret undervisning.

Formålet med åben skole er:

  • at eleverne bliver så dygtige, de kan.
  • at eleverne får et større kendskab til samfund og det lokale foreningsliv.

Den åbne skole i Ballerup samarbejder med et bred udsnit af omverden. Det kan fx være idræts- og kulturlivet, de frivillige organisationer og foreninger, kulturinstitutioner, det lokale erhvervsliv og ungdomsuddannelser. 

Hvad får eleverne ud af Åben Skole?

Åben Skole betyder, at skolerne samarbejder med det omgivende samfund og inddrager sin omverden på en måde, der understøtter elevernes læring, trivsel og motivation.

Åben Skole er en integreret del af en længere og mere varieret skoledag og er medvirkende til at udfordre den enkelte elevs faglige niveau.

Aktiviteterne tilrettelægges, så de tager udgangspunkt i folkeskolens formål og fagenes mål.

Formålet med samarbejdet er at udvide læringsrummet ved hjælp af en varieret undervisning med afsæt i de mål skolen opstiller for elevernes læring og trivsel. Fokus er, at alle børn lærer optimalt og at alle skaber fællesskaber i skolen.

Hvad får skolen ud af Åben Skole-forløb?

Åben Skole er en anden form for undervisning, der er værdifuld for skolen på flere plan.

  • Nye muligheder for at folde de forskellige fag ud
  • En anden form for kvalitativ fordybelse
  • Nye læringstilgange
  • Autentisk undervisning
  • Andre rammer og læringsrum
  • Mulighed for, at eleverne kommer i spil på en ny måde og oplever deres samvær mere udfoldende.
  • Indblik og muligheder i foreningsliv, kulturtilbud, ungdomsuddannelser, erhverv m.m.