Skolen i virkeligheden

Borgmesteren underviser i samfundsfag på rådhuset

Samarbejdet mellem skole og samarbejdsparter etableres primært ud fra portalen ”Skolen i virkeligheden”

På portalen har skolerne adgang til et digitalt katalog, hvor tilbud fra foreninger, kulturinstitutioner samt øvrige samarbejdsparter præsenteres. Den fungerer derfor som et udstillingsvindue til at foreninger, kulturinstitutioner, erhverv, ungdomsuddannelse m.fl. kan udbrede kendskabet til muligheder og tilbud til skoler og lærere. 

Portalen er dynamisk og opdateres løbende med nye tilbud. Søgning på siden foregår ud fra flere forskellige parametre, hvor samarbejdsparternes tilbud og pakkeløsninger er tydeligt beskrevet.

Portalens tilbud evalueres og revideres hvert forår af hensyn til skolernes tilrettelæggelse af årsplaner samt samarbejdsparternes planlægning af sæson.

Find de mange forløb og forløbsbeskrivelser under "Skolen i virkeligheden" her.